Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam
Roma đã chốt tiền vé xem cúp c1 - Bản rút gọn

+- Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam (http://traviet.net)
+-- Diễn đàn: TRÀ CỤ (/Forum-TRAC%E1%BB%A4)
+--- Diễn đàn: Thảo luận chung (/Forum-Thaoluanch)
+--- Chủ đề: Roma đã chốt tiền vé xem cúp c1 (/Thread-Romadachot)