Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam
Nghệ Nhân Ngô Kiến Bình - Bản rút gọn

+- Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam (http://traviet.net)
+-- Diễn đàn: TRÀ CỤ (/Forum-TRAC%E1%BB%A4)
+--- Diễn đàn: Nghệ nhân (/Forum-Nghenhan)
+--- Chủ đề: Nghệ Nhân Ngô Kiến Bình (/Thread-NgheNhanNg)Nghệ Nhân Ngô Kiến Bình - south1102 - 12-11-2014 01:35 PM

Ngô Kiến Bình
người ta đặt thêm cái tên là " Ngô Thạch Biều "
nam sinh năm 1968
hiện đang là " trợ lí công nghệ Mĩ thuật sư "
năm 1984 thi vào xưởng công nghệ tử sa. theo học thầy " Tưởng Bân " ( cao cấp công nghệ mĩ thuật sư )
năm 1986, học lớp huấn luyện thiết kế tạo hình tại học viện công nghệ mĩ thuật trung ương
sở trường là lám ấm Thạch Biều, Phỏng cổ và xuyết cầu..đặc biệt nhất là thạch biều...nên ngưởi đời thường xưng " Ngô Thạch Biều "

[attachment=643]


RE: Ngh? Nhan Ngo Ki?n Binh - Lestork - 06-11-2019 09:12 PM

Viagra Ersatz Nachnahme Vomiting And Propecia generic cialis from india Mexican Pharmacy Online