Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam
[Tin Tức] Em này 300.000 tệ ... X 3.500 vnđ = 1.050.000.000 ( 1 tỷ 0 trăm 50 triệu)... - Bản rút gọn

+- Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam (http://traviet.net)
+-- Diễn đàn: TRÀ CỤ (/Forum-TRAC%E1%BB%A4)
+--- Diễn đàn: Ấm tử sa (/Forum-%E1%BA%A4mtusa)
+--- Chủ đề: [Tin Tức] Em này 300.000 tệ ... X 3.500 vnđ = 1.050.000.000 ( 1 tỷ 0 trăm 50 triệu)... (/Thread-TinTucEmna)Em này 300.000 tệ ... X 3.500 vnđ = 1.050.000.000 ( 1 tỷ 0 trăm 50 triệu)... - south1102 - 06-10-2014 01:46 PM

Em này 300.000 tệ ... X 3.500 vnđ = 1.050.000.000 ( 1 tỷ 0 trăm 50 triệu)
Hix nghe cái giá thôi mồ hôi em đã ướt đẫm rồi.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w7656674-6798945072.16.CQNzzi&id=37830588661


[attachment=577]