Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam
Sen ếch màu lạ - Bản rút gọn

+- Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam (http://traviet.net)
+-- Diễn đàn: TRÀ CỤ (/Forum-TRAC%E1%BB%A4)
+--- Diễn đàn: Ấm tử sa (/Forum-%E1%BA%A4mtusa)
+--- Chủ đề: Sen ếch màu lạ (/Thread-Sene%CC%81chma%CC%80)Sen ếch màu lạ - NguyenDuc - 12-22-2013 04:03 PM

Image


RE: Sen ếch màu lạ - NguyenDuc - 12-22-2013 05:35 PM

Image


RE: Sen ếch màu lạ - phanducphung189 - 12-24-2013 01:30 AM

chỉ biết nói chữ " TUYỆT"


RE: Sen ếch màu lạ - south1102 - 12-24-2013 01:59 AM

Mời bác phanducphung vào đây xem qua nhóm clb ấm tử sa ạ:

https://m.facebook.com/groups/1434156626806466?ref=bookmark&__user=100005426411226


RE: Sen ếch màu lạ - phanducphung189 - 12-26-2013 12:12 AM

cảm ơn bạn Nam đã cho xem.những chiếc ấm đẹp quá.quả bí đúng là tuyệt sắc


RE: Sen ếch màu lạ - Long Ẩn - 12-26-2013 05:15 PM

2 cái mắt ếch động đậy được đấy nhé


RE: Sen ếch màu lạ - Rin Tran - 04-26-2014 12:57 AM

chu oi cai am sen ech mau bac co gia bao nhieu vay?


RE: Sen ếch màu lạ - Long Ẩn - 04-26-2014 08:59 AM

sen ếch này bác chủ ko bán bạn ạ