Diễn đàn ấm tử sa & trà việt nam

Phiên bản đầy đủ: Báo xuân mai
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Image

Image

Image

Image
Gía trị của ấm theo bác Quốc Hùng nói thì nó khoảng : 5 vạn ... NDT
Khoảng gần 200 tr VNĐ ...
Giá trị của ấm mới.
Reference URL's